ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዝካየድ ናይ ኣየር ድብዳብ፥

ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዝካየድ ናይ ኣየር ድብዳብ፥ ውድቀት ናይዚ ፋሽሽት ጉጀለ ካብ ምቅልጣፍ ሓሊፉ ኣብ መሬት ንዘሎ ስዕረቱ ክቕይሮ ኣይኽእልን!
~~~~~~~~
እዞም ፋሽሽታውያን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣዋሪሕ ተዳልዮም ዘካየድዎ ተደጋጋሚ ፈተነታት፣ ሙሉእ ብሙሉእ ዘምከነ ፅኑዕ ህዝባዊ ሰራዊትና፣ ብምቕፃል ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ብምስግጋር ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ኣዝዩ ከቢድ ኪሳራ ኣብፂሑ’ዩ። ሓየት ህዝቢ ሰራዊትና ኣብዚ ሰሙን ዘመገቦም ድሙቓት ዓወታት ድማ ብኹለመዳይ መቐይሮ ነጥቢ ተገይሩ ዝውሰድ’ዩ። “እንዳ ዕኮት ኣይትተንኪ፣ ደሓር ከይትበኪ” ከም ዝበሃል፣ ሕዚ ፀላእቲ እታ መሸንቆቆ ናብ ክሳዶም ትዘውር ከምዘላ ብዘየማትእ ደረጃ ምርዳእ ጀሚሮም ኣለው። እዞም ብማእለያ ዘይብሎም ወንጀላት ዝተጨማለቑ ፋሽሽት ጉጀለ፣ ብሓሶትን ምድንጋርን ካብዚ ንላዕሊ ክቕፅሉ ከምዘይኽእሉ እውን ግልፂ እናኾነሎም መፂኡ ኣሎ።

በዚ መሰረት ኣብዚ ሰዓት’ዚ ኣይንቕድሚት፣ ኣይንድሕሪት ኮይንዎም፣ ዝገብርዎን ዝሓስብዎን ጠፊእዎም ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቕሊ ፅበት ብርኪ በፂሖም ኣለው። እዚ ሕዚ እንሪኦ ዘለና፣ ንፁሃን ዜጋታት ዒላማ ዝገበረ ኣየር ደብዳባት እውን ፋሽሽታውያን ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዘካይድዎ ልሙድ ተግባርን መለለዪ ባህሪኦም ምዃኑ ዘርኢ ፍፃመ’ዩ።

ይኹን’ምበር እዚ ብፋሽሽታውያን ኣካላት ዝካየድ ዘሎ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ግፍዕታት፣ ዝያዳ ቃልስና ክሕይል፡ ናይ ውድቀቶም ጊዜ ከሳልጥ እተዘይኮይኑ፣ ንስዕረቶም ክቕይሮ
ኣይኽእልን። ህዝብና እውን እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ ጥንቃቐታት ክገብር የዘኻኽር። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ! ትግራይ ትስዕር! ሰላም!

©መልእኽቲ ፕረዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: