እዋናዊ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ

እዋናዊ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ

ብሰራዊት ትግራይ ተዳሂኹ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ስዕረት ዝጉምጎም ዘሎ ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ፤ንፁሃት ወገናት ብነፋሪት ምጭፍጫፉ ዕለተ ሞቱ ምቕራቡ ዘርኢ እዩ።

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሎሚ 08 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ንግሆ ከባቢ ሰዓት 4:20 ን ቀትሪ ሰዓት 6:25 ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዕዳጋ ኣብ ዝገብርሉ ዓዲ-ሓቅን ከባቢ መቐለ ዘሎ መሰቦ ዝተባሃለ ቦታን ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ግዘ ተመላሊሱ ብናይ ውግእ ነፋሪት ጀት ብዘካየዶ ኣረሜናዊ ጨፍጫፍ ንፁሃን ደቂ ትግራይ ግዳይ ሞትን መቁሰልትን ኮይኖም ኣለው።ስለዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንትገልፅ፣ንግዳያት ስድራ፣ኣዝማድን ፈተውትን ፅንዓት ይሃብኩም ይብል።

ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ኮነ ኢሉ ሓሲቡን ኣስተንቲኑን ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተኣካኪቦም ዕዳጋ ዝገብርሉ ዕዳጋ ሶኒ ምዃኑ ከምኡ ውን እቲ ከባቢ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ነበርቲ ከተማ መቀለ መበል 1496 በዓል መውሊድ ዝክበረሉ ቦታን ዕለትን ምዃኑ ፈሊጡ፣ኣብ ዓውደ ግንባር ዝበፀሖ ስዕረት ንምጉልባብ ከምልማዱ ደም ንፁሃን ከም ወሓዚ ሩባ ከፍስስ ብናይ ውግእ ነፈርቲ ኣረሜናዊ ጨፍጫፍ ምክያዱ እቲ ጉጅለ ቅድሚ ሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ዝጀመሮ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ኣካል ምዃኑ ፈተውቲ፣ዓለም-ለኸ ማሕበረሰብን ኩሉኹም መድረግቲ ኣካላትን ከምእትርድእዎ ኣይጠራጠርን፤ ይኹን ደኣምበር እዚ ኣረሜናዊ ጨፍጫፍ ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ብዝበለፀ ኣሐሪኑ ቃልሱ ከደንፍዕ ይገብሮ እምበር ፈፂሙ ኣይንበርክኾን።

ብምኻኑም ህዝቢ ትግራይ ነዙይ ንሰላም ተሓሲሙ ኣብ ልዕሊ ህልውናኻን ደሕንነትካን ተላዒሉ ዘሎ ፋሽሽታዊ ሓይሊ መሊእኻ ተቃብፆ በቲ ዝጀመርካዮ ህዝባዊ ቃልሲ ብምኻኑ፤ ፀላኢ ብዘካይዶ ዘሎ ናይ ዓቅሊ ፅበት ደብዳብ ነፈርቲ ከይተሰኮንካ ቃልስኻ ብምጥንኻርን ግቡእ ጥንቃቀ ብምውሳድን ሓመድ ድበ ፀላእትኻ ብቅልፅምካ ከምተረጋግፆ ንፃት ውን ዘጠራጥር ኣይኮነን::ማሕበረሰብ ዓለም ንዘቅረቦ ፃውዒት ሰላም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ካብ ዘለዎ ክቱር ባህጊ ተላዒሉ ብተዳጋጋሚ ከምዝቅበሎን ድልዊ ከምዝኾነን እንተገለፀ ኳ እዙይ ፋሽሽታዊ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ንምንፃት ካብ ዘለዎ ክቱር ድሌት ንሰላም ተሓሲሙ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ነበርቲ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዱ ኣሎ::ስለዝኾነ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ነዙይ ተገዲዶም ዝኣተውዎን ምእንቲ ህላወኦምን ዘላቂ ሰላሞምን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ እዙይ ፋሽሽታዊ ሓይሊ ዘይዳግም ተግባራዊ ስጉምቲ ንክትወስዱ ፃውዒትና ነቕርብ።

ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቅልፅምና!
ትግራይ ትስዕር
መንግስቲ ትግራይ!
Tigray People’s Liberation Front/TPLF/
Digital Weyane ዲጂታል ወያነ

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: