ማዕዳ መሳሊ ፖስት ንኹልና ተጋሩ(myself included!) ብፍላይ ኣብ ድያስፖራ ንዘለኹም

ማዕዳ መሳሊ ፖስት ንኹልና ተጋሩ(myself included!) ብፍላይ ኣብ ድያስፖራ ንዘለኹም

1. መኸተና ኣብ ፅቡቕ ብርኪ በፂሑ’ሎ:: መኸተና ወታደራዊ: ማሕበረቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ወዘተ መግለፅታት ኣለዎ::
2.ወታደራዊ ኣስፔክት መኸተና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ይርከብ:: ፀላእትና ክነቃብፆም ኣብንክእለሉ ብርኪ ዳርጋ በፂሕና:: ዜና ዓወት ምስማዕ ምድላይ ሓደ ነገር ኾይኑ ሙሉእ ጊዜኹም ኣብ ምፅንፃን ኣይተድህቡ:: ዳርጋ ተወዲኣኡ’ዩ እትገብርዎ’ውን ኣይህሉን:: we are good and more!

3. ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓብይ ክባን ጥሜትን ሞትን ይርከብ::ኣቢይን መሻርኽቱን ኣብልዕሊ ህዝብና ዝኣወጅዎን ዘካይድዎ ዘለውን ዓሌት ናይ ምፅናት ወፍሪ ሕዝ’ውን ብኻሊእመገዲይቕፅሉ’ለው:: ንቃለሶም:: ንሕና ግዳያት(victims)’ ምበር ኣበስቲ(villains) ኣይኮናን:: ሞት ህፃናትና ከም መሳርሒ ኩናት ዝጥቀሙ ሽፋቱ መሊኦም ክሳብ ዝጠፍኡ: ወይ ድማ ብኣደባባይ የሻል ኢሎም ናብ ሰላም ክሳብ ዝመፅኢ ሰልፍታትኹም ሎቢኹም አሐይሉ::

4. ዜና ዓወት ምፅንፃን ዓወቱ ናይ ዝጠራጠር ሰብ’ዩ:: ትኹረት ኣብ ዝተዋፈርናሉ: በቲ ዓለም ዝፈልጦ ውትድርና እንተኸይድና ዳርጋ ኩሉነገር ተወዲኡ’ዩ::

ህዝብና ካብ ኣቢይን ኢሳያስን ዘውረዱሉ ጥሜትን ዓፀቦን ንምድሓን ዘኽእል ዲፕሎማስያዊን ናይ ሚዲያን ስራሕቲነሰላስል::
By, Getachew Reda
#ትግራይ ትዕወት!

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: