ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ኲናትን ብፋሽሽታዊ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ዝተነበረ ዕፅዋ መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዝን ስዒቡ ቁፅሪ ብሕፅረት ስነ-መዓዛ ዝሳቐዩ ህፃውንቲ ትግራይ ተጋዲዱ ምቕፃሉ UN ሓቢሩ።

ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ኲናትን ብፋሽሽታዊ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ዝተነበረ ዕፅዋ መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዝን ስዒቡ ቁፅሪ ብሕፅረት ስነ-መዓዛ ዝሳቐዩ ህፃውንቲ ትግራይ ተጋዲዱ ምቕፃሉ UN ሓቢሩ።

ዋሺንግተን ዲሲ: 05 ጥቅምቲ 2014 ዓ/ም (TMH)

ኣብታ ብሰንኪ ኲናት ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣትርከብ ትግራይ ብሰንኪ ሕጽረት ስነ-መዓዛ ናብ ማእኸላት ጥዕና ዝውሕዙ ህጻናት ከም ዝተበራኸቱን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸን ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ኲናት ጠጠው ክብል እንተዘይ ክኢሉ ንምግማቱ ዘፀግም ሓደጋታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ተገሊፁ ኣሎ።
ትግራይ ኣብ ኲናት ኣብ ዝፀንሐትሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ብከቢድ ሕጽረት ምግቢ ዝተጠቕዑ ከባቢ 18,600 ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ህፃናት ንሕክምናዊ ሓገዝ ናብ ማእኸላት ጥዕና ዘምርሑ ኮይኖም እዚ ቁጽሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ብ100% ማለት እውን ብዕፅፊ ምውሳኹ ዩኒሴፍ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ጥኑሳትን መጥበውትን ኣዴታት እውን ብዝለዓለ መጠን ማለት እውን 63% ዝበፅሐ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ ትግራይ በብመዓልቱ ክኣቱ ካብ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰንኪ መንግስቲ ዝፈጥሮም ምትእጉጓላትን ሙሉእ ዕፅዋን 14% ጥራይ ምእታዉ ህዝቢ ናብ ከቢድ ጥሜት ክኣቱ ስለ ዝኸኣለ ምዃኑ ተሓቢሩ።
እቲ ኲናት ብዘይፍቓድ መንግቲ ፌደራል ምርጫ ንዘሳለጠ መንግስቲ ትግራይ ንምቕፃዕን ኣብ ሓጺር እዋን ብዓወት ንምዝዛምን ሓሲቡ ተዓዋቲ ኖቤል ሰላም ዝኾነ ኣብዩ ኣሕመድ ከም ዝጀመሮ ዝገለጸ እዚ ሓብሬታ ኮይኑ ግና ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሸሞንተ ኣዋርሕ ንመብዛሕቲኦም ከባቢታት ትግራይ መሊሶም ምቁጽጻሮምን ብኲናት ዘይተመሰለሉ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ኩሎም ብምዕጻው ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣትዉ ብምኽልካልን ብኣማኢቲ ኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ጥሜት ንኽኣቱ ምኽንያት ከም ዝኾነ UN ይሕብር።
UN መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝገብሮም ዕፅዋታት ብተደጋጋሚ እናኾነነ ዝመፀ ኮይኑ ካብ ሕፅረት ምግቢ ብተወሳኺ ሕጽረታት መድሓኒትንን ናውቲ ሕክምናን እውን ተወሰኽቲ ጸገማት ምዃኖም ዝሓበረ እንትኾን…ኮይኑ ግባ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ሓደሽቲ ለውጥታት ክመጹ እንተዘይ ክኢሎም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ካልኦት ዕንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝፈጥሩ ኣካላትን እግድ ንምንባር ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ኣሜሪካ ምሕባራ ዝዝከር ኣዩ።

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: