ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ለውጢ እንተዘይገይራ ኣሜሪካ ክትህባ ዝፀንሐት ካብ ቀረፅ ናፃ ዕዳጋ “AGAOA” ኣብ ቀረባ እዋን ደው ክተብሎ ከም እትኽእል ገሊፃ።

ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ለውጢ እንተዘይገይራ ኣሜሪካ ክትህባ ዝፀንሐት ካብ ቀረፅ ናፃ ዕዳጋ “AGAOA” ኣብ ቀረባ እዋን ደው ክተብሎ ከም እትኽእል ገሊፃ።

ዋሺንግተን ዲሲ: 05 ጥቅምቲ 2014 ዓ/ም (TMH)

ኣሜሪካ፡ ንኢትዮጵያ ክትህቦ ዝፀንሐት ካብ ቀረፅ ናፃ ዕዳጋ “AGAOA” ደው ክተብሎ ከም እትኽእልን ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ውሳነ ከም እትበፅሕን ተወካሊት ንግዲ ኣሜሪካ ካትሪን ታይ ሓቢራ። እታ ሓላፊት ከም ዝገለፀቶ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝመፁ መረዳእታታትን ሰብኣዊ ቅልውላው ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሰክፉ ከም ዝኾኑ ገሊፃ።

ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 11 ወርሒ ዘቑፀረ ቅልውላው ኲናት ትግራይ፡ ዝፍፀም ግህሰት ሰብኣዊ መሰል መፍትሒ እንተደኣ ዘይተገይሩሉ፡ ኢትዮጵያ ካብ “ኣገዋ” እትረኽቦ ዝነበረትረብሓ ከስእና ከም ዝኽእል ተገሊፁ።

ኢትዮጵያ፡ ብመንገዲ ኣገዋ ኣብ 2020 ኣ.ኣ ልዕሊ 237 ሚልዮን ዶላር ዝትመኑ ኣቕሑ ብዘይቀረፅ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ከም ዘቕረበት ዝተገለፀ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሳህራ ንዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኢንቨስትመንትን ብዙሕነት ፖሎቲካን ምምሕያሽ ንዘርአያ ሃገራት ከም መበረታተዒ ዝወሃብ ካብ ቀረፅ ናፃ ዕዳጋ እዩ።

እቲ ኢትዮጵያ እትረኽቦ ካብ ቀረፅ ናፃ ዕዳጋ “ኣጎዋ” መንግስቲ ኣሜሪካ ደው እንተደኣ ኣቢልዎ ምስቲ ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ዕዳጋን ቅልውላው ቁጠባን ተዛሚዱ ኢትዮጵያ ናብ ኣዚዩ ዝኸፍአ ውድቀት ቁጠባ ከምርሓ ከም ዝኽእል ዝተገለፀ ኮይኑ
ኣቐባሊት ቃል ኣብዪ ኣሕመድ ቢሌነ ስዩም ብሰንኪ ድቀት ቁጠባ 35% ናህሪ ዋጋ ኣጋጢሙዋ ንዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ኣገዋ ምእጋድ ማለት ኣብ “ልዕሊ ድኽነተን ምራኸን ትሞተን” ከም ዝበሃል ምዃኑ ብምግላፅ ከባቢ ሓደ ሚልዮን ዜጋታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገብርን መፍትሒ እውን ከምፅእ ከም ዘይኽእልን ትሕብር።
ንህዝቢ ትግራይ ብጎሮሮ ዓፂኻ መፍትሒ ኣብ ክንዲ ምንዳይ ሓላፍነት ብዝጎደሎ መንገዲ ንብዓት ሓርገፅ ምብካይ ንቅልውላው ሰሜን ኢትዮጵያ መፍትሒ ከምፅእ ዘይኽእል ምዃኑ ተዐዘብቲ ዝገልፁ ኮይኖም
ኣሜሪካ ብወገና መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣምቢርዎ ዘሎ ዕግታ መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዝን ኩነታት ኲናት ትግራይን ንምፍታሕ ቅሩብ እንተዘይኮይኑ ዕድል ነፃ ቀረፅ ንግዲ ኣሜሪካ አገዋ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውሳነ ከም ዘቕርቦ ብተወካሊቱ ገሊፁ ኣሎ።

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: