መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ትግራይ፣ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ትግራይ፣ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

ናይ ሕዚ ቁልፊ መደብና ህዝባዊ መኸተና ብዓወት ክዛዘም ምግባር’ዩ። ዕላማ ህዝባዊ ኩናትናን መኸተናን ድማ፣ ፀላእትና ዳግም ዓድና ከይረግፅዋ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ፣ ትንዕ እውን ከይብልዋ ዘኽእል ስራሕ ምፍፃም’ዩ። እዚ ህዝባዊ ኲናት’ዚ፣ ዝተቐመጠ ቅድመ ኹነት ግብራዊ ክሳዕ ዘይኮነ፣ መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ብምቅላስ ደመኛ ፀላእትና ብምድምሳስ፣ ዳግማይ ስግኣት ትግራይ ናብ ዘይኮንሉ ብርኪ ብምብፃሕ ክዛዘም ይግባእ። ስለዝኾነ ከኣ እዞም ኣረሜናውያን ፀላእትና እንተይደምሰስና ድቃስ ክውስደና የብሉን።

ትግራይ ዓዲ ተቃላሳይ፣ ዓዲ ጅግና ህዝቢ’ያ፣ ማንም ፋሽሽት ጉጅለ ዝዕንድረላ ዘይኮነትስ፣ ክብራን ህላወኣን ዝተንከፈ ኩሉ፣ ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክነብር ከምዘይኽእል ክፍለጥ ኣለዎ።

ትግራይ፣ብናይ ወለዶታት ቃልስን መኸተን እናተኾለዐት ክትነብር’ያ!!
ትግራይ ስዒራ ! መሊኣ እውን ክትስዕር እያ!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
05 ጥቅምቲ 2014 ዓ/ም
መቐለ
#ትግራይ_ትስዕር
Digital Weyane ዲጂታል ወያነ

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: