ኢትዮጵያ ኣብ ላዕለወት ሰራሕተኛታት ዩኤን ዝወሰደቶ ናይ ምብራር ስጉምቲ ንቡዙሓት ዓለም ለኻውያን ትካላት ምቑጥዑ ስዒቡ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ጀርመን፣ እንግሊዝን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ኢትዮጵያ ውሳነኣ ብቕልጡፍ ክትቅይር እንተዘይ ክኢላ ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ኣጠንቂቐን ኣለዋ።

ኢትዮጵያ ኣብ ላዕለወት ሰራሕተኛታት ዩኤን ዝወሰደቶ ናይ ምብራር ስጉምቲ ንቡዙሓት ዓለም ለኻውያን ትካላት ምቑጥዑ ስዒቡ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ጀርመን፣ እንግሊዝን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ኢትዮጵያ ውሳነኣ ብቕልጡፍ ክትቅይር እንተዘይ ክኢላ ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ኣጠንቂቐን ኣለዋ።

ዋሺንግተን ዲሲ: 21 መስከረም 2014 ዓ/ም (TMH)

ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን መስመራት መጉዓዝያ፣ ባንኪ፣ ኢንተርኔት፣መብራህቲ፣ቴሌኮሚኒኬሽን፣ ሰብኣዊ ሓገዛትን ብምዕጻው ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት እትፍፅሞ ዘላ ገበን ካብ ዓይኒ ዓለም ከይተሰወረ…ማሕበረሰብ ዓለም ንዝሓለፉ ዓሰርተ ኣዋርሕ እንዳተቓወሞ ዝመፀ ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ ኣዋን ብሰንኪ እቲ ዕፅዋ ኣብ ትግራይ ብደረጃ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ጥሜት ምኽሳቱን ሰባት በብመዓልቱ ክሞቱ ምጅማሮምን ፅዕንቶ ማሕበረሰብ ዓለም ዝያዳ ወሲኹ ኣዩ።
ምእንተዚ እውን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝወለዐቶ ኲናት ናብ ዝወደቐ ቁጣባን ኣብ ምፍራስ እትርከብ ሃገርን ኮይና ካብ ምፍራጃ ብተወሳኺ ብመዳይ ጸጥታ ምስ በዓል የመንን ኣፍጋኒስታንን ተሰሪዓ ኣጀንዳ እዚ ዓመት ኮይና ዝነበራ ገፅታ እውን ዝተበላሸወሉ ዓመት እዩ።
እቲ ንኹሎም ፀገማቱ ህዝቢ ትግራይ ተሓታቲ ብምግባር ልፍንቲ ዓዲሙ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝወፈረ ፋሽሽታዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ፣ ህዝቢትግራይ ብዂናት ኣሻል ኣቢሉ ዝጸራረጎን ብደረጃ ዓለም ትንግርቲ ከዛርብ ዝሓገየ በዝሒ ምሩዃትን ፍሉይ ወታደራዊ ብቕዓት ተጋሩን ንዘይምቕባል እታ ዝተረፈቶ ስልጣንካ ተጠቒምካ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ናይ ምምብርካኽ ዕድሉ ፀንቂቑ ክጥቀም እንተፀንሐኳ ነቶም ተቓውሞታት ግና ክፃወሮም ኣይከኣለን።
ፋሺስት ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ከይሃልቕ ብገበርቲ ሰናይ ትካላትን መንግስታት ዓለምን በብመዓልቱ 100 መግብን መድሓኒትን ሓዊሱ ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ንኸይኣትዋ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍፅሞ ንዝፀንሐ ዕግታን ምትእጉጓልን ሰራዊ ትግራይ ተሓታቲ ንምግባር ብተደጋጋሚ እንተፈተነኳ እቲ ሓቂ ብግልባጡ ምዃኑን ኮነ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ብጥሚሜት ንምፅናት ከም ዝተልዓለን ክቃላዕ ፀኒሑ እዩ።
ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮም ሸፈጣት እንዳተቓልዑን ጉዳይ ምምላእ ሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ግዘ ዘይህብ እንዳኾነን ፅዕንቶታት ምስበዝሖ ነቲ እኩይ ተግባራቱ መሊኡ ዘቃልዕን ሞቱ ዘሳልጥን ከቢድ ውሳነ ብምውሳን ‘’ኣብ ውሽጣዊ ጉዳየይ ጣልቃ ይኣትውኒ ኣለዉ’’ ብዝብል ፎሽኳል ምኽንያት ሓደ ላዕለዋይ ኣተሓባባሪ ዩኒሴፍ ዘለዎም ሸውዓተ ላዕለወት ሰራሕተኛታት ወድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብታ ሃገር ክስጎጉ ምውሳኑ ኣብ ክሳዱ ዘላ መሸንቅቖ ዳርጋ ምጽባብ ከም ዝቑፀር ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዓለም ይፅብፅቡ ኣለው።
ፕረስ ሴክረታርያት ጄን ሳኪ ጠቒሱ ድረ-ገፅ ዋሺንተን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብውሳነ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ከም ዝሓዘነትን እዚ ኣብ ኩሎም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰል ዝተኣወጀ ስጉምቲ ምዃኑን ብምርዳእ ኩሎም ኣባላት ውድብ ሕቡራት መንግታት ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ብምብጻሕ ጠጠው ከብልዎን ብሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ብጥሜት ከይውዳእ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎን ገሊፁ እዩ።
ሲቢሲ ዝተብሃለ ካሊእ ማዕኸን ሓበሬታ ብወገኑ ዋና ፀሓፊ ውድብብ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ብውሳነ ኢትዮጵያ ከም ዝተደናገፁ ብምሕባር ኢትዮጵታ ኣብ ልዕሊ ሽዱሽተ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ዝወሰነቶ ዘሕዝን ጭካነ ክብል እንትገልፆ
bostonglobe.com ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰብኣዊ ሓገዝ ከይፍታሕ ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስን ሓደ ገባሪ ሰናይ ትካል ኖርወይን ሓዊሱ ብዙሓት ትካላት ገበርቲ ሰናይ ካብ ስርሖም ካብ ምእጋድ ብተወሳኺ ነቶም ዝተፈቐደሎም ትካላት እውን ቢሮክራሲያዊ ማሕልኻታት ብምብዛሕ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንኽሃልቕ ብዕቱብ ክሰርሕ ምጽንሑ ኣቃሊሑ ኣሎ።
ኣድስ ስታንዳርድ ዝተብሃለ ማዕኸን ዜና እቲ ውሳነ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ቅልውላው ሰብኣዊ ሓገዝ ይሞቱ ኣብ ዘለዉሉን UNOCHA መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዳድን መድሓኒታትን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምዕፃው ህዝቢ ክሃልቕ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባር ጠጠው ከብል ምትሕስሳቡን ዓለም ለኻዊ ፀቕጥታት ምሕያሎምን ስዒቡ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘጋድዶን ሓቢሩ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ላዕለወት ሰራሕተኛታት ዩኤን ዝወሰደቶ ናይ ምብራር ስጉምቲ ንቡዙሓት ዓለም ለኻውያን ትካላት ምቑጥዑ ስዒቡ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ጀርመን፣ እንግሊዝን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ኢትዮጵያ ውሳነኣ ብህፁፅ እንተዘይቀይራቶ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ እንተጠንቀቑኳ እቲ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግና ኣይተነፀረን።

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: