ጥምዬት ንህፃናት ትግራይ ብሰላሕታ ይቐትሎም ኣሎ ክብል AFP ፀብፂቡ።~

ጥምዬት ንህፃናት ትግራይ ብሰላሕታ ይቐትሎም ኣሎ ክብል AFP ፀብፂቡ።
~~~~~

ኣዴታት ትግራይ ብምኽንያት እቲ ሰብ ስራሕ ጥምዬት ደቀን ኣቑፅልቲ እናብልዓ ትንፋሶም ከቐንያ ይፅዕራ ከምዘለዋ ሓቢሩ።

ከምኡ እውን ህፃውንቲ ድማ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ይሓሙን ይሞቱን ኣለዉ ክብል ማዕኸን ዜና AFP ገሊፁ።

ኣብቶም ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝተጠቕዑ ህፃውንቲ ዝረአዩ ምልክታት ዓቕሚ ምስኣን፣ ሽፍታ ወይ ዕንፍሩር፣ ምስኣን ሸውሃት ምግቢ፣ ምቕናስ ኪሎን ዝኣመሰሉ እዮም።

ምስ AFP ፃንሒት ዝገበረት ኣዶ ካብ ዓዲግራት፡ “ቅድሚ እቲ ኲናት ጓል ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ጓለይ ፅቡቕ ኣካላውን ኣእምሮኣዉን ጥዕና ነይራ። ሐዚ ግና ሽውሃታ ካብ ዝዕፆ ሰሙናት ተቖፂሩ። ሰሓቕ ዘይፍለዮ ገፃ ሐዚ የለን።” ክትብል ገሊፃ።

ብምኽንያት እቲ ንልዕሊ 11 ኣዋርሕ ዝፀንሐ ኲናት ኣብ ትግራይ ከቢድ ሞት ህፃውንቲን ዕሸላትን ከይጋጥም ሓኻይም ይሰግኡ።

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ኣዋርሕ ኣትሒዙ ልዕሊ 400 ሽሕ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ከምዘድልዮ ክጉስጉስ ፀኒሑ እዩ።
19 መስከረም 2013 ዓ/ም
Axumite
Digital Weyane ዲጂታል ወያነ

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: