ጾታዊ ጥቅዓትነ

” ፆታዊ ጥቅዓት ዝበፅሓክን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣጀኹን ከይትሓፍራ ከይትሸማቀቓ ክሓፍሩ ዝግበኦም ንሳቶም እዮም።” መንሰይ ሞናሊዛ ኣብርሃ ብግፍዐኛታት ወረርቲ ፆታዊ ጥቕዓትን ኣካል ሞግዳእትን ዝበፅሓ ዋዕሮ

ፀላእትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዘይፈፀምዎ ኣረሜንያዊ ግፍዒ፣ ዘይገበርዎ ነውራም ተግባር የለን። እዚ ኣብ ልዕሊ ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ሞራልን ክብርን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብምንካእ ኣቢልካ ህዝብና ብምሽምቃቅ ርእሱ ከድንን፣ ካብ ቃልሲ ክርሕቅ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣስተራሕዮም ምፅናት ዓሌት ክፍፅሙ ዝዓለመ እዩ። እዙይ ግን ባህርን ጀግንነትን ደቂ ኣንስትዮን ህዝብን ትግራይን ካብዘይ ምርዳእ ዝብገስ እዮ። እኳ ዳኣስ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምንካእ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝያዳ ክብርተዓ ናብ ቃልሲ ክተማ፣ እቲ ኣዲኡ ሓፍቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናተጋፈዐት ካብ ዝርኢ ሞቱ ዝመርፅ መንእሰይ ትግራይ ብዝለዓለ ወነን ሕራነን ናብ ቓልሲ ክውሕጅ፣ ዕድመ ፀላእትና ክሓፅር ገበሮ እምበር ርእሱ ከድንን ግፍዒ ክፀውር ኣይተርኣየን።

ካብተን ግፍዒ ፀላኢ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ልዕሊአን ዝዓረፈ፣ ኣብ ኢድ ገፍዐኛታት ወረርቲ ኮይና ዝመፀ ይምፃእ፣ ዝወረደ ግፍዒ ይውረድ፣ ዋላ ይቅተሉኒ ኢላ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ ሚድያታት ዓለም ክፈልጠኦ ብምግባር ህዝቢ ዓለም እዞም ግፍዐኛታት ወረርቲ ፆታዊ ጥቅዓት ከም መሳርሒ ኲናት ይጥቀምሉ ምህላዎም ክፈልጦ ዝከኣላ ኩሉ ዝበረት መርኣያ ፅንዓት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝኾነት መንእሰይ ሞናሊዛ ሓንቲ እያ።

ሚናሊዛ እቶም ግፍዐኛታት ፀላእቲ ናይ ኣካል ሞግዳእቲ ክበፅሓ እንተገበሩ እውን ንሳ ግን በዚ ከይተሰኮነት ብዝለዓለ ሞራል ትቃለስ ኣላ። ኣርሚ 4 ኣብ ዘዳለዎ ፕሮግራም ተረኺባ ንሰራዊትን ህዝቢ ትግራይን ድማ ካምዚ ክትብል መልእኽቲ ኣሕሊፋ፤
“እንኳዕ ካባኹም ተፈጠርኩ። እዙይ ብምርኣየይ ዳርጋ ኣካለይ ዘይጎደልኩ፣ ዳርጋ ደመይ ዘይፈሰሰ ካብቲ ፀበባ እቲ ወፂና እዚ ምርኣይና ሓጎስ ፈጢሩልና እዩ። ሓደ ዘሕዝነኒ ግን ምሳኹም ኮይነ ዘይምግዳለይ እዩ። በዞም ወረርቲ ፆታዊ ጥቅዓት ዝበፅሓክን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣጀኹን ከይትሓፍራ ከይትሸማቀቓ ክሓፍሩ ዝግበኦም ንሳቶም እዮም። እንኳዕ ኣሕጎሰና።”
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና!
ክብሪ ንጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ!
ትግራይ ትስዕር!

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: