ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ

07 ሰነ 2013 ኣ.ግ – | ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ

ፀላኢ ካብ ዕለት 07 ሰነ 2013 ኣ.ግ ጀሚሩ መቐፀልታ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ዝኾነ ዝጀመሮ ወራር ኣብ ከባቢ ጉያ ነዊ : ከባቢ ኣግበ ዝርከብ መነወ ዝተብሃለ ፍሉይ ቦታ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ፈለማ ዕውት ናይ ምክልኻል ውግእ እንዳገበረ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ሎሚ ዕለት 11 ሰነ 2013 ኣ.ግ ወጋሕታ ጀሚሩ ድማ ብሽም እቲ ውርይ ጅግና ትግራዋይ ኣፍሪካዊ ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ ዝተሰየመ ወፍሪ : መጠነ ሰፊሕ ፀረ መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ::

ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ካብ ኣልዓሳ : ሃገረሰላም : ዓብይ ዓዲ : ኣግበ ክሳብ የጭላ ኣብ ልዕሊ 100 ኪ.ሜ ዝተዘርገሐ ሓይሊ ፀላኢ : ሓየት ሰራዊትና በርቃዊ መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ:: እቲ መጥቃዕቲ ሐዚ እውን ብዝልዓለ ሕራነን ጅግንነትን ሰራዊትናን ይቕፅል ኣሎ:: ናይዚ ዝርዝር ምዕባለታት እንዳተኸታተልና ክነፍልጥ ምኻንና እንትንገልፅ : ብዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት ንመላእ ህዝብናን ፈተውትናን ሓየት ሰራዊትናን እንኳዕ ደስ በለካ ንብል::

እቲ ወፍሪ ብጅግና ኣፍሪካዊ ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ ዝተሰየመሉ ምኽንያት:-

1ይ. እቲ ውግእ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ፀረ መጥቃዕቲ ዝጀመረሉ መነወ ዝተብሃለ ትውልዲ ዓዲ ስፍራ ናይ ጅግና ትግራዋይ ኣሉላ ኣባነጋ ምኻኑ : እቶም ኩላትና ንምክሐሎም መላእ ኣፍሪካን ዓለምን ዝፈልጦ ጅግና ኣሉላ ኣባነጋ ፀረ ባዕዳውያን ኣብ ዝነበሩ ውግኣት ብዝልዓለ ጀግንነት ን13 ጊዜ ምስ ባዕዳውያን ወራራት ተዋጊኡ ብዘይ ገለ ስዕረት ብዝልዓለ ጅግንነት ኩሎም ውግኣት ብዓወት ዝተዋፅአ ፍሉጥ ኣፍሪካዊ ጀነራል ምንባሩ : ኩላትና ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣፍሪካን መላእ ዓለምን ዝምክሐሉ : ብውግእ ጥበቡ : ብጅግንነቱ : ትግራይ ኣይትንካእን ብዝብል ሕራነ ዝፍለጥ ብምንባሩ

2ይ. እቲ ሐዚ ዘሎ ሓዱሽ ወለዶን ነባር ተጋዳላይን ትግራይና ኣይትድፈርን : ትግራይና ከፅንቱ ንዝመፁ ብሙልኦም ከከም ኣመፃፅእኦም ብዝልዓለ ጅግንነት ዝዋጋእ ዘሎ ሓየት ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ : ነዚ ሓዱሽ ወለዶ እውን ከምቶም ኣያታቱ ኣቦ ሓጎታቱ ብዝልዓለ ጅግንነት : ኣብቲ መጀመርያ ፀረ መጥቃዕቲ ዝጀመረሉ መነወ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብኡ ንዝነበረ ሓይሊ ፀላኢ ብዘይ ምንም ወረ ሙሉእ ብሙሉእ ስለዝደምሰሶ:: እዚኦም ኩሎም ኣብ ግምት ብምእታው ራእሲ ኣሉላ ብዝልዓለ ጅግንነቶምን ፀረ ባዕዲ መኸተኦምን ዝፍለጡ ኣፍሪካዊ ናይ መጀመርያ ጀነራል ብምንባሮም : ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዮ ነቶም ኣቦ ሓጎና ጅግና ትግራዋይ ራእሲ ኣሉላ መፀውዒ ክኾን : ብሽሞም እቲ ወፍሪ ክስየም ዝተገበረሉ ምኽንያት እዚ እዩ::

በዚ ስም ዝተፀወዐ : በዚ ወፍሪ እዚ ዝተፀወዐ ውግኣት ድማ ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለፅናዮ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት እናተኻየደ : ናይዚ ዝርዝር ዓወታት ድማ ብቐፃሊ ክንገልፅ ምኻንና ክንሕብር ንፈትው::

ዓወት ንህዝቢ ትግራይ! ትግራይ ትስዕር!

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: