ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተውሃበ እዋናዊ መግለፂ

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ብወረርቲ ተጠቃዓይ እምበር ምስ ጨፍጨፍቲ ዝስረዐሉ መርትዖ ፈፂሙ የለን : ክህልው እውን ኣይክእልን::

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ምምሕዳር ጆ ባይደን ውሳነ “ሰኔት 97” ኣስዒቡ : ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድን ጭቡጣት ኢኮነሚያውን ዲፕሎማሲያዊን ማዕቀባትን ስጉምትታትን ምውሳድ ምጅማሩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ናእዳ ይገልፅ:: ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ብዕለት 15 ጉንበት 2013 ዓ.ም ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣቢሉ : ኣብ ልዕሊ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ወረርቲ ዝወሰዶም : ክወስዶ ዝሓስቦ ዘሎ ስጉምትን ኣመልክኪቱ ዕላዊ ዝገበሮ መግለፂ ግቡእን ክውሰድ ዘለዎን እዩ:: ይኹን ድኣ እምበር ኣብዚ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ምኽልካል ቪዛ ዝተውሃበ መግለፂ : እቲ ምኽልካል ቪዛ ንኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ይምልከት እዩ ዝብል ውሳነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ይኹን ሕጋዊ ኣካል ዝፈፀሞ ገበን የለን ጥራሕ ዘይኮነስ : ንባዕሉ ከም ኣካል ህዝቢ ትግራይ ተጠቃዓይን ግዳይ ወራርን ምኻኑ ምምሕዳር ጆ ባይደን : ዓለም ለኸ ማ/ሰብ : ፈተውትን ደገፍትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብድምር ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ክፈልጥዎ ይግባእ::

ስለዝኾነ መራሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ማለት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ “ጌም ኦቨር : ኣሽኮዕላል ህወሓት ተወዲኡ እዩ : ምምሕዳር ጆ ባይደን ንህወሓት ንምድሓን ይሰርሕ ኣሎ” ኣብ ዝበለሉ መራሕቲ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ “ህወሓት ኣብ ንፋስ ከምዝተበተነ ሕሩጭ እዩ : መሊስና ህወሓት ክንገብሮ ኣይንኽእልን” ኢሎም ብምግባሮም ህወሓት ከም ህዝቢ ትግራይ ዝጥቃዕ ዘሎ ውድብ ምኻኑ ባዕላቶም ምስክርነት ዝሃብሉ እዩ:: እዞም ወረርቲ ሓይልታት ገዳይም ተጋደልትን መራሕቲ ህወሓትን ዝነበሩ ከምኒ ጅግና ተጋዳላይ ስዩም መስፍንን ካልኦትን ኣብ ዝተሰውእሉ : ከምኡ እውን ከምእኒ ጅግና ስብሓት ነጋ ብኣጋጣሚ ኣብ ቁፅፅር ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተደምሲሳ እያ ኢሎም ዕላዊ ገይሮም እዮም:: እዚ ኹሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንባዕሉ ተጠቃዓይ ምኻኑ ጭቡጥ መርኣያ እዩ:: ብምኻኑ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣባላት ህወሓት ምኽልካል ቪዛ ይምልከቶ እዩ ምባሉ ፍትሓውን ርትዓውን ከምዘይኮነ : ባዕሉ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ብዕሊ ክርድኡ ይግባእ:: ኣብዚ ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ይኹን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ክርድእዎ ዝግባእ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ::

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎሚ ከይኮነስ : ካብ ፅባሕ ምድምሳስ ቀዳማይ ደርጊ ማለት እውን ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ሰራዊት ዝብሃል የብሉን:: ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ፓለቲካዊ ውድብ ሰራዊት ክህልዎ ኣይፈቅድን:: ብምኻኑ እውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰራዊት የብሉን:: ኣብዚ እዋን እዚ ብልሒ ጫፍ ህዝባዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ወረርቲ ሓይልታት ዝሕምሽሽ ዘሎ ሰራዊት 2.7 ሚልየን ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ናይ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት እዩ:: ስለዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ኣካል ህዝቢ ትግራይ ብወረርቲ ተጠቃዓይ እምበር : ምስ ጨፍጨፍትን ማእለያ ዘይብሎም ኣረመኔያዊ ገበናት ምስ ዝፍፅሙን : ይፍፅሙ ምስ ዘለውን ውልቀ መለኽቲ ፋሽሽታውያን ዝስርዐሉ መርትዖ ፈፂሙ የለን : ክህልው እውን ኣይክእልን:: ስለዝኾነ ምምሕዳር ጆ ባይደን ብውልቀ ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቪዛ ብዛዕባ ምኽልካል ዝወሰኖ ውሳነ ደጊሙ ክፍትሾን : ከስተኻኽሎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይፅውዕ::

ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከብ ገፀ ምድሪ ንምጥፋእ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ዘርኢ ናይ ምፅናት ጅምላዊ ጨፍጫፍ ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ኣካል ክፃረይ ከምዘለዎ ተደጋጊሙ ተገሊፁ እዩ:: ሐዚ እውን ብህፁፅ ክፃረ ደጊምና ንፅውዕ:: ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ምፅራይ ኩሎም ገበናት ናይ ባዕሉ እጃም ንምውፋይ ድልዊ ምኻኑ እውን ከፍልጥ ይደሊ::

ትግራይ ትስዕር!

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: